Sztoker BIO

Jest to stalowy kocioł z zapalarką i automatycznym palnikiem przystosowany do spalania sprasowanej biomasy w postaci peletu drzewnego. Przeznaczony jest do wodnych instalacji centralnego ogrzewania a jego sprawność przekracza 90%.

Dane techniczne

Kotły grzewcze typu Sztoker BIO przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody w układach centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 85℃.

Można je stosować w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zarówno w układach grawitacyjnych jak i w obiegach wymuszonych tzw. pompowych.

Dostępne moce: 8 kw, 12 kw oraz 18 kw.