NIEWIELKI KOCIOŁ DLA MAŁYCH POWIERZCHNI

KOMPAKTOWA BUDOWA

Zasobnik paliwa umieszczony nad komorą spalania (model 8 kW) umożliwia montaż kotła w każdej kotłowni.

PROSTY I NIEZAWODNY

Wyjątkowo uproszczona konstrukcja, oparta na sprawdzonych rozwiązaniach.

  • W modelu 8 kW – zintegrowany zasobnik paliwa. Pozostałe modele tej serii mają zewnętrzny kosz zasypowy.
  • Intuicyjny sterownik obsługujący 3 pompy i umożliwiający zarządzanie pracą kotła online.
  • Poziomy układ półek wymiennika ułatwiający czyszczenie.
  • Palnik z wysokiej jakości stali, łatwy w czyszczeniu.
  • Dopalanie pelletu jest bardziej precyzyjne dzięki wentylatorowi wyciągowemu.

INTUICYJNY STEROWNIK O DUŻYCH MOŻLIWOŚCIACH

  • Umożliwia zarządzanie pracą instalacji: pomp, podajnika pelletu oraz wentylatora.
  • Zapewnia optymalne spalanie pelletu i zmniejsza jego zużycie nawet o kilkadziesiąt procent.
  • Gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowanym systemom.
  • Współpracuje z opcjonalnymi modułami: sterownikiem i termostatem pokojowym.
  • Opcjonalnie umożliwia kontrolę pracy i zmianę parametrów kotła przez Internet.
Parametr Jedn. Model
8 12 18
Wymiary D [mm] ∅ 80
L1 676 677
L2 1036
L 454
H 1522 1385
H1 1016 1126 1366
H2 880 1016 1262
H3 80 880 1125
H4 80
S 450 500
S1 539 535
S2 1047
Paliwo podstawowe PELET DRZEWNY (patrz: pkt 2.5.)
Nominalna moc cieplna [kW] 8 12 18
Zakres mocy cieplnej* 8,3 – 1,9 12,2 – 3,2 18,1 – 4,6
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń** [m3] 325 400 600
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** [m2] 130 160 240
Pojemność zasypowa kosza [L] 60 180
Pojemność wodna kotła [L] 35 38 51
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 2
Wymagany minimalny ciąg kominowy*** [mBar] 0,2
Temp. spalin Moc nominalna [°C] 116,01 113,59 122,1
Moc minimalna 74,54 74,86 61,7
Strumień masy spalin Moc nominalna [g/s] 9,3 10,7 13,5
Moc minimalna 2,6 4 6,6
Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 17 MJ/kg [kg/h] 1,89 2,79 3,82
Opory przepływu wody przy mocy nominalnej ΔT=10K [mbar] 4,76 5,6 12,12
ΔT=20K 1,89 1,93 6,93
Temperatura wody na zasilaniu [°C] min. 57 / max. 85
Minimalna temperatura na powrocie kotła 50
Stałopalność [h] 20 42 30
Zasilanie elektryczne kotła 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz [W] 230 V, 50 Hz, 6 A
Moc elektryczna 285
Moc w stanie gotowości 3
Moc pobierana przy 30% obciążenia 12 15
Moc pobierana przy 100% obciążenia 17 23 28
Zapotrzebowanie na moc pomocniczą przy mocy max 17 23 28
Zapotrzebowanie na moc pomocniczą przy mocy min 12 15 15,04
Hałas [dB] < 65
Masa kotła bez wody [kg] 180 241 281
Średnica króćca zasilania i powrotu GW 1”
Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2021-09 (moc nom. – moc min.) [%] 89,89 – 89,29 91,27 – 90,96 88,26 – 87,73
Klasa energetyczna [%] A+
Sterownik / wentylator TAK / TAK
Praca kotła w nadciśnieniu [+] / podciśnieniu [–] spalin na wylocie [–]
Gwarancja 60 miesięcy szczelność wymiennika,24 miesiące na podzespoły
Materiał wymiennika ciepła Stal P265GH PN-EN 10028
Zakres nastaw temperatury na sterowniku [°C] 50 – 85